+1

AA_SPORTOWY GOLAJ - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji


Projekt jest inicjatywą pięciu stowarzyszeń sportowych: PSŻ Poznań, Park Tenisowy Olimpia, Patrioci Poznań, Gravity Racing Poznań i Endusport. Reprezentują one: żużel, tenis, futbol amerykański, kolarstwo górskie oraz triathlon. Projekt SPORTOWY GOLAJ przewiduje kontynuację renowacji stadionu żużlowo-futbolowego oraz obiektu tenisowego i terenów przyległych. Dodatkowo planowane jest rozdzielenie ścieżek pieszych i rowerowych oraz ich dostosowanie do celów sportowo-rekreacyjnych. 1. Stadion żużlowo-futbolowy: • trybuny – renowacja części trybun stadionu na siedziska plastikowe - 61 mb 9 rzędowych trybun ; 2. Obiekt tenisowy: • budowa dwóch minikortów krytych dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem sportowym (przedszkola i szkoły) • remont ściany tenisowej wraz z przystosowaniem przylegającej do niej przestrzeni do celów treningowych dla dzieci • remont zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb dzieci • oświetlenie wieczorne obiektu tenisowego i oświetlenie kortów zwiększające bezpieczeństwo publiczne • remont trybun na obiekcie tenisowym • infrastruktura pod budowę hali tenisowej • boisko do dyscyplin plażowych: siatkówka, p.nożna, p.ręczna oraz tenis • budowa dwóch otwartych kortów ziemnych 3. Infrastruktura pieszo-rowerowa: • zbudowanie pomieszczenia sanitarno-szatniowego wraz z punktem gastronomicznym przeznaczonego dla wszystkich chętnych korzystających z tras rowerowo-pieszych, w tym sportowców przygotowujących się do zawodów • rozdzielenie i oznakowanie tras pieszych i rowerowych z zachowaniem naturalnego ukształtowania terenu oraz ich uzupełnienie o miejsca odpoczynku (z uwzględnieniem naturalnego charakteru tego obszaru) • utworzenie wypożyczalni rowerów i kijków do nordic-walkingu wraz z wiatą ochronną Proponowana w projekcie modernizacja ścieżek pieszo-rowerowych a także innych obiektów sportoworekreacyjnych ma na celu ożywienie zaniedbanych dotychczas terenów rekreacyjnych Golęcina, tak aby służyły one wszystkim pokoleniom mieszkańców Poznania. Budowa dwóch całorocznych minikortów zwiększy dostępność tenisa dla dzieci - korty w dni robocze do godz. 14:00 będą udostępniane na zajęcia tenisowe dla szkół podstawowych i przedszkoli. Na nowopowstałych kortach ziemnych uczniowie i studenci będą mieli możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektu w godzinach przedpołudniowych. Z kolei bezpłatny dostęp do wyremontowanej ściany tenisowej z dyżurującym trenerem zachęci osoby dorosłe do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Wielofunkcyjne boisko plażowe ożywi niezagospodarowaną przestrzeń publiczną oraz poszerzy ofertę sportową tego terenu. Dodatkowo obiekt sanitarny znacząco poprawi komfort osób korzystających z terenów wokół Rusałki.


Diskussionen

 • Rada_Osiedla_Solacz ist dagegen
  +2

  Treść rekomendacji: Rada Osiedla Sołacz Uchwałą Nr XLIV/86/VI/2014 nie udzieliła rekomendacji. Data i czas wysłania: 2014-07-10 12:48:45

  • Treść rekomendacji: Rekomenduję propozycję projektu: Tak Data i czas wysłania: 2014-09-06 08:27:33

 • alicja ist dafür
  +2

  Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Golęcinie stanowi kluczowe przedsięwzięcie w realizacji celów operacyjnych Poznania na lata 2014-30. Przedstawione w projekcie SPORTOWY GOLAJ inicjatywy idealnie wpisują się w program strategiczny Miasta Poznania pt. Sportowy Poznań, którego istotą jest „zapewnienie porównywalnych z innymi metropoliami warunków infrastrukturalnych do uprawiania sportu profesjonalnego i rekreacji”. Postulatem programu Sportowy Poznań jest „rozbudowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o miejsca dostosowane do oczekiwań mieszkańców miasta, umożliwiające uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez cały rok, także w sezonie zimowym”. Wdrożenie projektu SPORTOWY GOLAJ pozwoli zrealizować to zadanie, proponując szereg różnorodnych aktywności ruchowych na terenie Golęcina. Prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami także potwierdzają wielką potrzebę realizacji przedstawianego przez nas projektu. Mapa potrzeb lokalnych mieszkańców dzielnic wskazuje m.in. na takie projekty jak: rozwój sportu i rekreacji na terenie zachodniego klina zieleni z uwzględnieniem ochrony przyrody, budowę kompleksu sportowego na Golęcinie oraz rozbudowę kortów tenisowych dla potrzeb sportowego rozwoju dzieci, a także zagospodarowanie Rusałki i terenów wokół dla celów rekreacji m.in. poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych.

 • Rekomendacja Rady Osiedl

  Treść rekomendacji: Rada Osiedla Sołacz Uchwałą Nr XLIV/86/VI/2014 nie udzieliła rekomendacji. Data i czas wysłania: 2014-07-10 12:48:45

 1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

 2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

 3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

 4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

 5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

 6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

 7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

 8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

 9. ... und neue Argumente einbringen.

 10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.